Generator wniosków nie został jeszcze aktywowany.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z właściwą instytucją organizującą nabór wniosków.

Z poważaniem
OMIKRON
info@omikronbadania.pl